Historia Ruchu w tomach

Gdy Grzegorz Joszko, wiceprezes Stowarzyszenia Wielki Ruch i autor książki o Ruchu Chorzów, dotarł do niepozornej piwnicy, w której odkryto ogromne archiwum informacji o klubie, kibice tego zespołu poczuli pewnie przyjemne mrowienie. Po czasie, gdy zbiory odkupiono i zinwentaryzowano, rozpoczęło się wydobywanie ciekawych materiałów i ich publikacja.

Stąd też zapowiedź pierwszego tomu klubowej historii, który poświęcony będzie latom 1920-1929. Autorami książki są Andrzej Godoj, Piotr Kowalik i Damian Sifczyk.

Publikacje pojawiać będą się cyklicznie, w związku z tym, że pozyskane materiały cały czas są badane i analizowane. W związku z tym, nie istnieje szczegółowy harmonogram pozostałych premier.

Pierwszy tom ukazać ma się na rynku już we wrześniu.