blog

Warto czytać książki sportowe

Rynek literatury sportowej w Polsce od roku 2013 rozwija się w gwałtownym tempie. Wielu wydawców widząc rosnące zapotrzebowanie, w mniejszym bądź większym stopniu zagarnia dla siebie dostępne kawałki tortu. Zaledwie trzy lata temu – w pierwszej połowie roku – książek sportowych, o których możemy mówić, że wyszły w sporym nakładzie, było okoł...[Read More]