Zaklętym w górski kamień

Zaklętym w górski kamień

Zaklętym w górski kamień
Zaklętym w górski kamień
Data wydania:Kategoria:Rodzaj:Autor:Wydawca:

Wnikliwa analiza wydarzeń z kilkunastu wypraw górskich, które zakończyły się tragicznie ze szczegółową dokumentacją każdej historii. Krystynie Palmowskiej udało się dotrzeć do ogromnej ilości źródeł, opisujących te sytuacje, i przytoczyć je w swojej analizie. Czytając kolejne opisy, dochodzimy do wniosku, że często przyczyną późniejszych dramatów są drobne błędy lub zaniechania, które później sumują się w tragiczne skutki. W większości tych wypadków nie dostrzeżono w porę realnego zagrożenia. Widzimy jak ważną staje się ocena sytuacji: zauważenie w porę zmian w zachowaniu i kondycji partnera, właściwa reakcja na zmieniające się warunki pogodowe, niedoprowadzanie do zbyt długiego przebywania w „strefie śmierci”. Niewykluczone, że nawet takich zagrożeń obiektywnych jak lawiny, udałoby się uniknąć poprzez właściwą ocenę sytuacji. Wyprawy będące przedmiotem tej książki miały miejsce w okresie tak zwanej „ złotej ery” polskiego himalaizmu.