Kryteria nominacji

Poznaj zasady nominacji książek w Plebiscycie "Sportowa Książka Roku"

Książki nominowane w Plebiscycie zostały wybrane spośród wszystkich książek posiadających karty katalogowe w naszym Serwisie. Proces nominacji uwzględniał:

  1. Wartość merytoryczną i literacką książki;
  2. Zakres popularności książki na rynku literackim, uwzględniający ilość publikacji na jej temat w ogólnopolskich i zagranicznych mediach;
  3. Datę premiery;
  4. Liczbę oraz charakter innych nagród i wyróżnień przyznanych książce w Polsce lub jej pierwowzorowi za granicą;
  5. Popularność książki w naszym Serwisie, uwzględniającą przyznane jej oceny i ilość dyskusji jej dotyczących.

Nominacje do każdej edycji Plebiscytu „Sportowa Książka Roku” nadane przez Organizatora są ostateczne. Organizator nie przewiduje możliwości zmiany nominacji w trakcie trwania poszczególnych edycji.

Ponadto:

  • jeżeli Organizator nie zadecyduje inaczej, w ramach jednej kategorii mogą być nominowane książki autorów polskich i zagranicznych;
  • każda książka może być nominowana w więcej niż jednej kategorii jeżeli spełnia właściwe dla danej kategorii wymagania;
  • w ramach każdej kategorii znaleźć może się kilka książek jednego wydawnictwa.