08.11.2019

1989

Polska w drugiej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Upadek, beznadzieja, odrealnienie. Do naprawy rzeczywistości przystępują dzie...[Read More]