Zamawianie reklam

Za reklamę Plebiscytu odpowiada organizator wydarzenia - Media In Sport z siedzibą w Krakowie

Oferty reklamowe proszę przesyłać:

Sprawy reklamowe omówić można również telefonicznie: (+48) 793-220-340