Yvette Żółtowska-Darska: W sportowcach dostrzegam ludzi, a dziennikarze sportowi często widzą w nich tylko maszyny