O kibolach

O kibolach

10 stycznia na rynku ukazała się kolejna książka ks. Jarosława Wąsowicza, autora pozycji „Biało-zielona Solidarność. O fenomenie politycznym kibiców gdańskiej Lechii 1981-1989”. Najnowsza publikacja organizatora Ogólnopolskich Patriotycznych Pielgrzymek Kibiców na Jasną Górę to „zbiór jego wypowiedzi o piłkarskich fanatykach z ostatnich lat”, jak czytamy w zapowiedzi „Mojej Polski kibolskiej”.

O książce następująco pisze Paweł Wąsowicz:

Z okazji VII Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę, na rynku księgarskim ukaże się książka autorstwa ks. Jarosława Wąsowicza SDB, przewodnika i organizatora tych corocznych spotkań, pt. „Moja Polska Kibolska”. Stanowi ona swoiste podsumowanie dotychczasowej działalności autora zaangażowanego w promocję odkłamanego obrazu polskiego kibica.

Idee, wokół których zjednoczony dzisiaj ruch kibicowski rozwija swoją niepoprawną formułę działalności społecznej, stanowią temat przewodni pierwszej części publikacji. Przywiązanie do tradycji narodowej, pielęgnowanie pamięci o bohaterach, a nade wszystko umiłowanie wolności w myśleniu i działaniu, to najważniejsze elementy wspólnotowego charakteru działalności kibicowskiej. Różnice, które są i muszą być obecne dla zachowania właściwej sobie tożsamości kibica, odnoszą się do innego poziomu wartości i z pewnością, jak wynika z treści poszczególnych rozdziałów tej części publikacji, nie są sprawą nadrzędną. Taką stanowią właśnie wspomniane idee zasadnicze, które charakteryzują zarówno kibiców w ujęciu całościowym, jak i odnoszą się do poszczególnych osób zaangażowanych w działalność kibicowską.

Temu zagadnieniu poświęcona została druga część książki, zatytułowana „Sektor niebo”, w której autor przywołuje kilka postaci zmarłych w ostatnich latach kibiców gdańskiej Lechii. Trzecią część stanowi wybór wywiadów, jakich ks. Wąsowicz udzielał na łamach różnych czasopism i portali internetowych, w związku ze swoim zaangażowaniem w działalność kibicowską. Chociaż, jak we wstępie do książki zaznaczył autor, nie stanowią one bezpośredniej polemiki (oprócz jednego wyjątku) z podawanymi na bieżąco ideologicznie poprawnymi informacjami w mediach głównego nurtu, to w rzeczywistości stanowią konfrontację z nimi na argumenty rzeczywiste, nie wypływające z wybiórczej obserwacji, ale oparte na bezpośrednich doświadczeniach z praktyką kibicowskiego stylu życia.

Dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat „kibolskiej” wspólnoty, autor książki przygotował krótką prezentację swoich artykułów o charakterze naukowym i popularnonaukowym, które zostały opublikowane w różnych periodykach.

„Moja Polska Kibolska” stanowi kolejny (na szczęście) ważny element odkłamywania stereotypowego wizerunku polskich kibiców. Docierając do szerokiego grona czytelników ma szansę, jeśli nie zrewidować poglądu wielu z nich na opisywaną przez ks. Wąsowicza rzeczywistość, to przynajmniej skłonić do samodzielnej oceny. To ważne nie tyle ze względu na samych „kiboli”, ile z uwagi na działania tych, którzy w ten obraźliwy sposób określają i generalizują kibiców sportowych. Mają oni przecież zupełnie inne cele.

Źródło: www.kolejowysklepsportowy.pl

okladka_MPKTytuł: „Moja Polska kibolska”

Autor: ks. Jarosław Wąsowicz SDB

Wydawnictwo: PRZEMO

Data premiery: 10.01.2015 r.

Liczba stron: 180