Futbol śląski w cieniu swastyki

Futbol ponad wszystko. Historia piłki kopanej na Górnym Śląsku. 1939-1945

9.7

Futbol śląski w cieniu swastyki

Recenzja książki Mariusza Kowolla