11 metrów analizy

11 metrów. Psychologia rzutów karnych

2.6

11 metrów analizy